Regulamin Escape Factory

1. Postanowienia ogólne
1.1 Każda osoba, która dokonuje rezerwacji, jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.
1.2 Niniejszego regulaminu należy przestrzegać.
1.3 Jeśli uczestnicy nie stosują się do regulaminu i/lub zaleceń pracownika firmy mimo upomnień i próśb, mogą być wyproszeni z gry przez pracownika bez zwrotu pieniędzy.
1.4 Escape Factory nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy uczestników.
1.5 Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.
1.6 Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.
1.7 W siedzibie Escape Factory jest zakaz palenia papierosów i picia alkoholu.
1.8 Jeżeli uczestnicy zdecydują się na zrobienie pamiątkowego zdjęcia, to jednocześnie zgadzają się na umieszczenie tego zdjęcia na oficjalnych profilach Escape Factory, takich jak fan page na Facebooku.
1.9 Uznajemy, że uczestnicy, którzy dokonali rezerwacji, zapoznali się z tym regulaminem.

2. Rezerwacja
2.1 Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie www.escapefactory.pl, telefonicznie pod numerem 530 302 192 bądź osobiście w siedzibie firmy przy ulicy Garncarskiej 9 w Poznaniu.
2.2 Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje
a) nazwa pokoju
b) data i godzina rezerwacji
c) numer telefonu kontaktowego
d) adres email
2.3 Jeden z pracowników może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.

3. Gra
3.1 W grze może uczestniczyć od 2 do maksymalnie 5 graczy (w przypadku pokoju Flora Mortis od 2 do 4 graczy).
3.2 Gra trwa 60 minut. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu. Należy jednak przyjść 10 minut wcześniej, abyśmy mogli przedstawić zasady gry.
3.3. Gracze w wieku do lat 13 zobowiązani są do przystąpienia do gry pod opieką przynajmniej jednej osoby pełnoletniej.
3.4 Zastrzegamy prawo skrócenia czasu grupie, która nie przyszła na wyznaczoną godzinę.
3.5 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających.
3.6. Gra niewskazana osobom cierpiącym na klaustrofobię.
3.7 Podczas gry nie wolno robić zdjęć, ani nagrywać video. Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy robią zdjęcia lub nagrywają film, mają prawo zabrać sprzęt na czas trwania gry.
3.8 Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w Escape Factory. W razie uszkodzeń dokonanych celowo uczestnicy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej za dokonane zniszczenia.
3.9 Po upływie 60 minut od rozpoczęcia gra zostaje przerwana, niezależnie od tego czy uczestnicy zdołali rozwiązać wszystkie zadania.

4. Bezpieczeństwo
4.1 Mebli nie wolno przesuwać. Ich przesunięcie nie jest potrzebne do rozwiązania żadnej z zagadek.
4.2 Nie należy dotykać kamery oraz zegara odmierzającego czas.
4.3 Wszystkie zagadki, skrytki są tak skonstruowane, że nie wymagają użycia siły. Jeżeli coś się nie chce otworzyć, to najprawdopodobniej trzeba użyć innego kodu, bądź znaleźć inny sposób na otwarcie.
4.4 Do żadnego z pomieszczeń nie wolno wnosić przedmiotów niebezpiecznych, w tym źródeł ognia, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych oraz ostrych przedmiotów.
4.5 Na terenie całego lokalu i budynku obowiązuje zakaz palenia.

5. Płatność
5.1 Płatności w Escape Factory dokonać można gotówką w PLN lub bonem podarunkowym w siedzibie firmy przy ulicy Garncarskiej 9 w Poznaniu.
5.2 Bon podarunkowy uprawnia do jednej gry w Escape Factory w dowolnym pokoju.
5.3 Bon podarunkowy można zakupić w siedzibie Escape Factory. Koszt bonu to 99 zł.
5.4 Aby wykorzystać bon podarunkowy należy zarezerwować dowolny niezajęty termin do dowolnego pokoju i w uwagach wpisać numer bonu podarunkowego.
5.5 Uczestnicy płacą za grę po opuszczeniu pokoju.

6. Promocje
6.1 Zwykła cena za wejście do pokoju wynosi 99 zł od grupy.
6.2 Promocja Urodziny: cena za wejście do wybranego pokoju dla grupy to 65 zł.
6.3 Promocje Tanie Poranki i Urodziny nie łączą się.
6.4 Groupon nie łączy się z innymi promocjami.